პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა: 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში

საპარლამენტო უმრავლესობის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი: „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და სახელმწიფო აუდიტის მოხსენება ანგარიშის თაობაზე“;

დარბაზი N304

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო