პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

საპარლამენტო უმცირესობის სხდომა

საპარლამენტო უმცირესობის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი: „საქართველოს 2013 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და სახელმწიფო აუდიტის მოხსენება ანგარიშის თაობაზე“;

დარბაზი N301

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო