პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი

1. საქართველოს კანონის პროექტი "შემოსავლების სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ (N07-2/167, 13.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა

მომხსენებელი - ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გ. ჯავახიშვილი

(წამყვანი კომიტეტი - საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნა - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი)

2. 2013 წლის 18 დეკემბერს ხელმოწერილი "საქართველოსა და ესპანეთის სამეფოს შორის საიდუმლო ინფორმაციის გაცვლისა და ორმხრივად დაცვის შესახებ“ შეთანხმება (N07-2/163, 30.01.2014) - წამყვანი კომიტეტის დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს მთავრობა

მომხსენებელი - შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე - ლ. იზორია

(წამყვანი კომიტეტი - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი; ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი; თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი)

3. 2009 წლის 12 მარტს ხელმოწერილი „სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ“ კონვენცია (07-1/95, 17.02.2014) - სავალდებულო დასკვნა

ინიციატორი - საქართველოს პრეზიდენტი

მომხხსენებელი - იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე - ა. ბარამიძე, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე - დ. ლომიძე

(წამყვანი კომიტეტი - ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი. სავალდებულო დასკვნები - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი; ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტი; განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტი; საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი; ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტი; სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი)

დარბაზი N301

წყარო: საქართველოს პარლამენტი