პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომა გაიმერთება

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პრეზიდენტის მიერ რატიფიცირებისთვის წარმოდგენილი, 2009 წლის 12 მარტს ხელმოწერილი "სექსუალური ექსპლუატაციისა და სექსუალური ძალადობისაგან ბავშვთა დაცვის შესახებ" კონვენციის განხილვა (07-1/95, 17.02.14).

/მომხსენებელი: საქართველოს იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე/

დარბაზი N306

წყარო: საქართველოს პარლამენტი