პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

აგრარულ საკითხთა კომიტეტი სხდომა

პარლამენტში აგრარულ საკითხთა კომიტეტი სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: „ცოცხალი გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების შესახებ“, „გარემოს დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ და „საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“(07-2/148; 08.01.2014).
(მომხსენებელი: ი. ნოზაძე - საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილე).

დარბაზი N301

წყარო: საქართველოს პარლამენტი