პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პარლამენტის წევრის გიორგი ცაგარეიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონის პროექტი "ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (07-3/285, 29.11.13.) - მეორე მოსმენა;

მომხსენებელი - გიორგი ცაგარეიშვილი;

2. საქართველოს კანონის პროექტი “შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის საექსპორტო და საიმპორტო კონტროლის შესახებ” საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე” (N07-2/150, 13.01.2014).

დარბაზი N306

წყარო: საქართველოს პარლამენტი