პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი (პროექტი)

1. მაჟორიტარი პარლამენტის წევრის ბიუროს მიერ გაწეული ხარჯების თაობაზე ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ საკითხის განხილვა;

მომხსენებელი: ფრიდონ საყვარელიძე

დარბაზი N307

წყარო: საქართველოს პარლამენტი