პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

აგრარულ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

1. ინფორმაცია:
ა) საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროზე, საქართველოს კანონების გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული დავალებების შესრულების მიმდინარეობის შესახებ;

ბ) საქართველოს პარლამენტის მიერ გადავადებული, საქართველოს კანონების გარდამავალი დებულებებით განსაზღვრული დავალებების შესრულების მდგომარეობის შესახებ;
მომხსენებელი: დ. გალეგაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე;

2. ინფორმაცია - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების საქმიანობის ეფექტურობის შესახებ;
მომხსენებელი: დ. გალეგაშვილი - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე.

დარბაზი N305

წყარო: საქართველოს პარლამენტი