პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა

პარლამენტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა გაიმერთება.

დღის წესრიგი

1. საქართველოს პარლამენტის წევრის, გიორგი ცაგარეიშვილის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონის პროექტი 'ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე (07-3/285, 29.11.13.) - მესამე მოსმენა;

მომხსენებელი გიორგი ცაგარეიშვილი

დარბაზი N307

წყარო: საქართველოს პარლამენტი