პოლიტიკა › პარლამენტი | ქუთაისი

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა

პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების გაერთიანებული სხდომა გაიმართება.

დღის წესრიგი

1. გაეროს 1961 წლის 30 აგვისტოს კონვენციაზე “მოქალაქეობის არმქონე პირთა შემცირების შესახებ”;

მომხსენებელი: იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე ბარამიძე;

2. 2014 წლის 5 თებერვალს ხელმოწერილ „საქართველოს მთავრობასა და კვიპროსის რესპუბლიკის მთავრობას შორის საზღვაო სავაჭრო ნაოსნობის შესახებ“ შეთანხმებაზე;
მომხსენებელი: საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე - ნათია მიქელაძე.

დარბაზი N304

წყარო: საქართველოს პარლამენტი