პოლიტიკა | თბილისი

ნატოს კვირულის გაიხსნა

საქართველოში ნატოს კვირულის გაიხსნება.

კვირეულის ფარგლებში გაიმართება:

  • საერთაშორისო კონფერენცია "გზა ნატოსკენ: ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარება"
  • საინფორმაციო შეხვედრები
  • ღის კარის დღე ჟურნალისტებისთვის

წყარო: საქართველოს მთავრობა

ფოტო