პოლიტიკა | ქუთაისი

ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა

საქართველოს პარლამენტში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის სხდომა გაიმართება

დღის წესრიგი

1. საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილ საქართველოს კანონის პროექტებს: "პატიმრობის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, "სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ და "საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ (07-2/147, 31.12.13). I - მოსმენა;

მომხსენებელი: საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების საკითხთა მინისტრის მოადგილე - გრიგოლ გიორგაძე.

დარბაზი: 303.

წყარო: საქართველოს პარლამენტი