პოლიტიკა | თბილისი

ტორბიორნ იაგლანდის ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში

ევროპის საბჭოს გენერალური მდივანი ტორბიორნ იაგლანდის ოფიციალური ვიზიტით ეწვევა საქართველოს. შეხვედრისთვის გათვალისწინებულ სამოქმედო გეგმის ოფიციალური პრეზენტაციის დოკუმენტს საფუძვლად უდევს საქართველოში ევროსაბჭოს მიერ 2013-2015 წლებში გახორციელებული პროექტები.