პოლიტიკა | ქუთაისი

ევროპის იურისტ სტუდენთა ასოციაცია ქუთაისის ორგანიზაციის საერთო კრება პარლამენტში

ევროპის იურისტ სტუდენთა ასოციაცია ქუთაისის ორგანიზაციის საერთო კრება, სადაც მოხდება გამგეობის ახალი წევრების არჩევა და განხორციელებული პროექტების შესახებ ანგარიშის წარდგენა.

ღონისძიებას დაესწრებიან ასოციაციის წევრები, პარტნიორების წარმომადგენლები და აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალი.

პარლამენტის საკონფერენციო დარბაზი (C კორპუსი, 0 სართული)

წყარო: საქართველოს პარლამენტი