პოლიტიკა | რუსთავი

რუსთავში სასჯელაღსრულების სისტემის 800 სამედიცინო და სოციალური მუშაკისთვის ტრენინგები ჩატარდება

რუსთავში, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრში ევროპის კავშირისა და ევროპის საბჭოს ერთობლივი პროგრამის "ადამიანის უფლებები ციხეებსა და დახურული ტიპის სხვა დაწესებულებებში" ფარგლებში სასჯელაღსრულების სისტემის 800 სამედიცინო და სოციალური მუშაკისთვის ტრენინგები ჩატარდება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო