პოლიტიკა | თბილისი

სასჯელაღსრულების სამინისტროსა და სახელმწიფო უნივერსიტეტის მემორანდუმი

სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროსა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტს შორის მემორანდუმი გაფორმდება.

მისამართი: ი.ჭავჭავაძის გამზ. 3, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო