პოლიტიკა | თბილისი

მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება

მეცნიერებათა აკადემიის საერთო კრება ჩატარდება.

მისამართი: რუსთაველის გამზ. #52

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო