პოლიტიკა | თბილისი

რეგიონული შეხვედრა: 'რისკის შემცირება პესტიციდების გამოყენებისას'

"შერატონში" რეგიონული შეხვედრა გაიმართება.

თემა: "რისკის შემცირება პესტიციდების გამოყენებისას".

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო