პოლიტიკა | თბილისი

ევროპის სახლში, საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის ტრენინგი

ევროპის სახლში, საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურებისა და მედიის წარმომადგენლებისთვის ტრენინგი გაიხსნება.

თემა: "ასოცირების შესახებ შეთანხმების, ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის კომპონენტისა და ევროკავშირთან დაკავშირებული სხვა საკითხების შესახებ საზოგადოების ინფორმირება".

მისამართი: შალვა დადიანის ქ. #2

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო