პოლიტიკა | საქართველო

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების კონცეფციის სამუშაო დოკუმენტის განხილვა

საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების კონცეფციის სამუშაო დოკუმენტის განხილვა
საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების კონცეფციის სამუშაო დოკუმენტის განხილვა

სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი აგრძელებს რეგიონებში არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრებს. შეხვედრების მიზანია საზოგადოებრივი ორგანიზაციების განვითარების სახელმწიფო მხარდაჭერის კონცეფციის დოკუმენტის სამუშაო ვერსიის განხილვა.

შეხვედრები უკვე გაიმართა გორში, თელავში, ქუთაისში, ახალციხესა და ზუგდიდში. რეგიონულ ტურნეს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი, ბათუმში დაასრულებს.

წყარო: სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI)