პოლიტიკა | თბილისი

მიგრაციის პოლიტიკის შემუშავების კონტექსტში, სავიზო რეჟიმის საკითხებზე შეხვედრა

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში მიგრაციის პოლიტიკის შემუშავების კონტექსტში, სავიზო რეჟიმის საკითხებთან დაკავშირებით შეხვედრა გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო