პოლიტიკა | თბილისი

დებატები საარჩევნო თემატიკაზე

დებატები საარჩევნო თემატიკაზე
დებატები საარჩევნო თემატიკაზე

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთერთი პრიორიტეტია უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების სტუდენტების ინფორმირება საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებით.

ამ მიზნით თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით დაგეგმილია 2014 წლის 15 ივნისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება სტუდენტებისთვის.

სტუდენტებს შორის გაიმართება დებატებიც თემაზე: "არჩევნების როლი დემოკრატიული სახელმწიფოს განვითარებისთვის". დებატებში მონაწილე სტუდენტებს გადაეცემათ სერთიფიკატები და ცესკოს ბრენდირებული პროდუქცია.

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი კორპუსის 101 - ე დარბაზში.

წყარო: თსუ - სტუდენტური ფორუმი