პოლიტიკა | თბილისი

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის, სამხრეთ კავკასიის რეგიონალურ ბიუროში საჯარო დისკუსია

თემა: პარტიები და მოქალაქეები: როგორ განვითარდება ადგილობრივი დემოკრატია საქართველოში?

მისამართი: ზოვრეთის ქ. №38

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო