პოლიტიკა | თბილისი

ფორუმი 'სახელმწიფო მმართველობის რეფორმა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები'

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახემწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციულ მეცნიერებათა ინსტიტუტში, ფორუმის "სახელმწიფო მმართველობის რეფორმა საქართველოში: გამოწვევები და პერსპექტივები" პირველი შეხვედრა გაიმართება.

მისამართი: ი. ჭავჭავაძის გამზ. 3, თსუ II კორპუსი, I სართული, იურიდიული ფაკულტეტის ბილიოთეკა

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო