პოლიტიკა | თბილისი

პარლამენტის მიღებაზე მოწვეული იქნება 70 ქალი ოფიცერი

საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭო აწყობს ქალთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ მიღებას, სადაც მოწვეული იქნება თავდაცვის, უსაფრთხოებისა და შინაგან საქმეთა ორგანოებში დასაქმებული 70 ქალი ოფიცერი.

რუსთაველის N8

წყარო: საქართველოს პარლამენტი