პოლიტიკა | თბილისი

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

საქართველოს მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი საქართველოს კანონის პროექტები: 'პატიმრობის კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ', 'სახელმწიფო კომპენსაციისა და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ' 'საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე', 'საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ' (07-2/147, 31.12.13) მეორე მოსმენა.

ქ. თბილისი, იუსტიციის სახლი

წყარო: საქართველოს პარლამენტი