პოლიტიკა | თბილისი

დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის სხდომა

დღის წესრიგი

1. სტამბოლის ქართული კათოლიკური ეკლესიისა და მისი არქივის - როგორც ქართული ისტორიული მემკვიდრეობის ძეგლის შესწავლა-შენარჩუნების საკითხი

მომხსენებლები:

გუბაზ სანიკიძე - დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე;

ელბერდ ბატიაშვილი - "ილიოლოგთა კლუბის“ დამფუძნებელი;

ბუბა კუდავა - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორი;

კომიტეტის სხდომას აგრეთვე დაესწრებიან, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს, საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატისა და წმინდა საყდრის სადესპანოს წარმომადგენლები, დარგის სპეციალისტები და ექსპერტები.

დარბაზი N303

წყარო: საქართველოს პარლამენტი