კულტურა › საღამო | თბილისი

საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები

საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები
საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები

გაიმართება საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები.

"საუბრების" პირველი ციკლი დასრულდება ხალხური მუსიკით.
სტუმარია იქნება მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი.
ლექციას წაიკითხავს გივი აბესაძე

  • ქართული ხალხური სიმღერის მოკლე ისტორია, მისი დანიშნულება და ადგილი საზოგადოების ყოფაში
  • ქართული ხალხური სიმღერის გამოწვევები ეპოქებთან მიმართებაში (მაგალითების დამღერება)
  • რა ხდება დღეს? პრობლებემი და ფოლკლორის აღქმა
  • სხვა ქვეყნების გამოცდილება (დიდგორის გამოცდილებიდან)
  • თანამედროვე საშუალებები ხალხური სიმღერის შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის

ლექციაზე დასწრების ღირებულებაა 5 ლარი
სტუდენტებისთვის 2 ლარი
ტრადიციულად თქვენ გელით ნუგბარი და მარიამ ორბელიანის მზის მარგალიტები.

საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი, თბილისი, შალვა დადიანის 28.

წყარო: საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი

ფოტო

საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები
საუბრები ლურჯ სუფრასთან - ხალხური სიმღერა და თანამედროვე გამოწვევები
მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი
მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი
მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი
მგალობელ-მომღერალთა გუნდი დიდგორი