საყიდლები | თბილისი

ფასდაკლებით ჩაირთეთ მაგთისატის ახალი პაკეტი

აქცია:

თუ პაკეტს „მაგთი+“ 1 თებერვლამდე ჩაირთავთ, მაგთიკომის 3 ახალ კინოარხს 8 ლარად მიიღებთ, მხოლოდ 1 კინოარხის „ჩვენი მაგთის“ ჩართვის ღირებულება კი 2 ლარი იქნება.

წყარო: მაგთისატი