სამართალი | თბილისი

თბილისში, პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, საფუძველი ჩაეყრება

თბილისში, პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, საფუძველი ჩაეყრება
თბილისში, პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, საფუძველი ჩაეყრება

თბილისში, პოლიციის ახალი ადმინისტრაციული შენობის მშენებლობას, საფუძველი ჩაეყრება.

მისამართი: გამსახურდიას გამზირი N46

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო