სამართალი | თბილისი

სახალხო დამცველი ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს

სახალხო დამცველი ჟურნალისტების კითხვებს უპასუხებს და ყოველთვიურ ბიულეტენს წარუდგენს.

მისამართი: ნინო რამიშვილის ქუჩა #6

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო