სამართალი | თბილისი

სასჯელაღსრულების სამინისტროს მრგვალი მაგიდა: სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა მართლმსაჯულებაში

„რადისონში“, სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტროს ინიციატივითა და ორგანიზებით, მრგვალი მაგიდა „სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობა სარეაბილიტაციო საქმიანობაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სფეროში“ გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო