სამართალი | თბილისი

მე-4 სტუდენტური კონფერენცია: საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლა

ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში რიგით მე-4 სტუდენტური კონფერენცია გაიმართება.

თემა: საერთაშორისო დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის თანამედროვე გამოწვევები.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო