სამართალი | თბილისი

უფლედამცველთა ხელმძღვანელები ბრიფინგს გამართავენ: მარიხუანის ლეგალიზაცია, ლიბერალიზაცია

„რეპორტიორის“ პრესკლუბში "ადვოკატთა და იურისტთა საერთაშორისო ობსერვატორიის“, "საქართველოს ახალგაზრდობის განვითების კავშირის, მსჯავდრებულთა იურიდიული დახმარების ჯანდაცვისა და შემდგომი რესოციალიზაციის ცენტრისა" და საკუთრების უფლედამცველთა გაერთიანების ხელმძღვანელები ბრიფინგს გამართავენ.

თემა: არასამთავრობო ორგანიზაციები მარიხუანის ლეგალიზაცია, ლიბერალიზაცია დეკრიმინილიზაციას ეწინააღმდეგებიან.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო