სამართალი | თბილისი

იუსტიციის სამინისტროსთან, მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებულის პრესკონფერენცია

იუსტიციის სამინისტროსთან, მართლმადიდებელთა საორგანიზაციო კრებული პრესკონფერენციას გამართავს და სამინისტროს მიმართავს მოთხოვნით, მინისტრმა თეა წულუკიანმა წარმოადგინოს ის ევროპული კონვენციები და მოთხოვნები, სადაც ევროპა საქართველოს ავალდებულებს - არ დაუშვას ალტერნატივა და დატოვოს საკუთარი მოქალაქეები პირადობის მოწმობისა და მოქალაქეობის გარეშე.

მისამართი: ვახტანგ გორგასლის ქ. #24ა

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო