სამართალი | თბილისი

სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის ცვლილებების პროექტის განხილვა

„შერატონში“, სისხლის სამართლის კოდექსის კერძო ნაწილის ცვლილებების პროექტის განხილვა გაიმართება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო