სამართალი | თბილისი

ანგარიშის - 'მსჯავრდებულთა უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები' წარდგინენბა

თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლში, ადამიანის უფლებათა ცენტრი ანგარიშს - "მსჯავრდებულთა უფლებები და მათი დაცვის მექანიზმები" წარმოადგენს.

მისამართი: მელიტონ ქანთარიას ქ. №11ა (ყოფილი გაგარინის მე-2 შესახვევი, 0 სართული)

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო