სამართალი | თბილისი

საყდრისის სტატუსისთვის გამოცემული ბრძანებების ბათილად ცნობის სარჩელის განხილვა

საყდრისის სტატუსისთვის გამოცემული ბრძანებების ბათილად ცნობის სარჩელის განხილვა
საყდრისის სტატუსისთვის გამოცემული ბრძანებების ბათილად ცნობის სარჩელის განხილვა

თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდება საყდრისი-ყაჩაღიანის უძველესი ოქროს მაღაროსათვის ძეგლის სტატუსის მოხსნასთან დაკავშირებით კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიერ გამოცემული ბრძანებების ბათილად ცნობის მოთხოვნით წარდგენილი სარჩელის განხილვა.

წყარო: გარემოსდაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია 'მწვანე ალტერნატივა'