სამართალი | თბილისი

ამერიკის იურისტთა, ახალი პროგრამის 'ABA ROLI ონლაინ სწავლების პლატფორმის' პრეზენტაცია

ამერიკის იურისტთა, ახალი პროგრამის 'ABA ROLI ონლაინ სწავლების პლატფორმის' პრეზენტაცია
ამერიკის იურისტთა, ახალი პროგრამის 'ABA ROLI ონლაინ სწავლების პლატფორმის' პრეზენტაცია

"რადისონში", "ამერიკის იურისტთა ასოციაცია კანონის უზენაესობის ინიციატივა" ახალი პროგრამის "ABA ROLI ონლაინ სწავლების პლატფორმის" პრეზენტაციას გამართავს.