განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

'EFS'-ის სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

'EFS'-ის სახელმწიფო შესყიდვების კურსი
'EFS'-ის სახელმწიფო შესყიდვების კურსი

"EFS" გთავაზობთ სახელმწიფო შესყიდვების კურსს.

სახელმწიფო შესყიდვების კურსი "EFS"-ში:

კურსს უძღვება გამოცდილი სპეციალისტი

კურსის ხანგრძლივობა: 16 საათი კვირაში 3-ჯერ, 1 საათი

კურსის ღირებულება: 350 ლარი

კურსის ბოლოს გაიცემა სერთიფიკატი (ინგლისურ ენაზე).

სასწავლო კურსის შინაარსი:

სახელმწიფო შესყიდვების არსი, მარეგულირებელი კანონმდებლობა;
სახელწიფო შესყიდვების დაგეგმვა, შესყიდვის განხორციელების საშუალებები და მეთოდები;
ტენდერი, სატენდერო განცხადებისა და დოკუმენტაციის მომზადება;
ტენდერი, სატენდერო წინადადებების მიღება, გახსნის, განხილვისა და შეფასების წესი;
გამარტივებული შესყიდვა;
გასაჩივრება და დავების გადაწყვეტის მექანიზმები;
სახელმწიფო შესყიდვების ანგარიშგება;
შესყიდვების დოკუმენტაციის პრაქტიკული შედგენა.

მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ქ. 148 ("Sky Travel"-ის შენობაში)
ტელ: 557 937 137; 598 93 54 14
ელ-ფოსტა: efsefs1@yahoo.com
ვებ-გვერდი: http://www.efs.ge

წყარო: PRexchange