განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

სასერტიფიკატო კურსი 'ეფექტური პრეზენტაცია და მოლაპარაკება'

სასერტიფიკატო კურსი 'ეფექტური პრეზენტაცია და მოლაპარაკება'
სასერტიფიკატო კურსი 'ეფექტური პრეზენტაცია და მოლაპარაკება'

ბიზნეს ტრენინგ ცენტრი "Be Mark" - ი გთავაზობთ მოკლევადიან სასერტიფიკატო კურსს "ეფექტური პრეზენტაცია და მოლაპარაკება"

კურსს უძღვება კომპანია "სევენთი" - ს დირექტორი, პიარ - პრაქტიკოსი და ლექტორი - მაკო ჯაოშვილი.

კურსი მოიცავს შემდეგ თემებს:

 • თემატური შეხვედრების ეფექტური ორგანიზება
 • შეხვედრის აქცენტების სწორი განაწილება
 • ეფექტური მოლაპარაკებების წარმოების უნარ-ჩვევები
 • დარწმუნების ტექნოლოგია
 • პრეზენტაციის ზოგადი მიმოხილვა, დანიშნულება და მიზანი
 • კომუნიკაციის ფაქტორები და საქმიანი პრეზენტაციის ტიპები
 • პრეზენტაციის დაგეგმვა და მომზადება
 • საპრეზენტაციო ჩეკ-ლისტის შედგენა
 • პრეზენტაციის სტრუქტურა და შინაარსი
 • პრეზენტაციის შინაარსობრივი საკითხის ფორმულირება
 • პრეზენტაციის სტილი და გადმოცემის მანერის შემუშავება
 • ვერბალური და არავერბალური სტილის შერჩევა
 • ჟესტიკულაციის მართვა, ტონისა და ხმის ტემბრის რეგულირება
 • აუდიტორიასთან კონტაქტის დამყარების კრიტერიუმები, კომუნიკაციური ელემენტების ბალანსირება
 • წერითი პრეზენტაციები
 • საჯარო გამოსვლის ეფექტურობა, მხედველობითი და ბგერითი სიგნალები.

ტრენინგის ღირებულება: 170 ლარი. კურსის ბოლოს გაიცემა სერტიფიკატი.

თქვენი პროფესიული ზრდა - ჩვენი წარმატებაა.

საკონტაქტო ინფორმაცია: ტელ: (+995 32) 2 145 100, მობ: (+995) 5 77 503 502.
ელ-ფოსტა: info@bemark.ge
ვებ-გვერდი: www.bemark.ge
Facebook: ბიმარკი

მის.: ი.მოსაშვილის ქ. 24, თბილისი, 0162

ავტორი ბიმარკი

წყარო: Knowledge is Power