განათლება › სასწავლო კურსი | თბილისი

ინგლისური და რუსული ენის კურსები

"EFS" გთავაზობთ სასაუბრო ინგლისური ენის და რუსული ენის შემსწავლელ კურსს დიდი საზაფხულო ფასდაკლებით - 40 ლარი.

სასაუბრო ინგლისური ენის სრული კურსი მოიცავს 6 დონეს:

 • Beginner
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper-Intermediate
 • Advanced

კურსს უძღვება გამოცდილი სპეციალისტი. კურსის ხანგრძლივობა: 1 თვე, კვირაში 2 - ჯერ 1.30 საათი.

კურსის ღირებულება: 100 ლარი ფასდაკლებით 40 ლარი.

თითოეული დონე მოიცავს მაქსიმუმ 3 თვეს.

სასაუბრო ინგლისური ენის კურსი ეყრდნობა სწავლების ეფექტურ და უახლეს მეთოდს, სწავლების დროს აქტიურად გამოიყენება დიალოგები და დისკუსიები, აუდიო და ვიდეო გაკვეთილები, რაც მსმენელს ეხმარება სალაპარაკო უნარ - ჩვევების ჩმოყალიბებაში.

სასაუბრო ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი მოიცავს:

 • გრამატიკის და ლექსიკის შესწავლას
 • დიდი ყურადღება ეთმობა წერის, კითხვის, მეტყველების, გამოთქმის და მოსმენის უნარ - ჩვევების განვითარებას
 • მეცადინეობისას გამოიყენება თეორიული და პრაქტიკული მასალები, ტესტები და სხვადასხვა სავარჯიშოები, ვიდეო და აუდიო გაკვეთილები
 • გაკვეთილი მიმდინარეობს მხოლოდ ინგლისურ ენაზე
 • კურსის მიმდინარეობისას თითოეული მსმენელი უზრუნველყოფილი იქნება საწავლო ლიტერატურით.

ფასდაკლების კუპონის შეძენის შემდეგ მსმენელი გაივლის სავალდებულო ტესტირებას და შედეგების მიხედვით ჩაირიცხება შესაბამისი დონის ჯგუფში. სწავლა მიმდინარეობს რამდენიმე ეტაპის გავლით, ყოველი დონის შემდეგ ტარდება შესაბამისი გამოცდა და გაიცემა სერთიფიკატი.

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი არ შეწყვეტს სწავლას, ფასდაკლება გაგრძელდება მთელი სწავლის განმავლობაში (სწავლის შეწყვეტამდე).

ჩვენი უპირატესობებია:

 • შედეგზე ორიენტირებული სწავლება.
 • მაღალი შდეგები საბოლოო ტესტებზე.
 • მაღალკვალიფიცირებული პროფესიონალი მასწავლებლები.
 • სწრაფი შედეგი უმოკლეს ვადაში.
 • თქვენ აქ დაგხვდებათ კეთილგანწყობილი და შემოქმედებითი გარემო.

სასაუბრო რუსული ენის კურსი მოიცავს:

კურსს უძღვებიან რუსულენოვანი პედაგოგოგები

კურსის ხანგრძლივობა: 1თვე, კვირაში2 - ჯერ, 1 საათი და 30 წუთი. კურსის ღირებულება: 120 ლარი და ფასდაკლებით 40

სასერთიფიკატე პერიოდი მოიცავს 3 თვეს.

ერთი დონის გავლა მოიცავს 3 თვეს.

სწავლება მიმდინარეობს თანამედროვედ აპრობირებული მეთოდების და ლიტერატურის გამოყენებით, აგრეთვე აუდიო-ვიდეო მასალების გამოყენებით. რუსული ენის კურსი ორიენტირებულია აბიტურიენტებისათვის, სტუდენტებისათვის და ნებისმიერი ასაკის მსურვველთათვის.

 • შედეგზე ორიენტირებული სწავლება
 • მაღალი შდეგები საბოლოო ტესტებზე
 • მაღალკვალიფიცირებული პროფესიონალი მასწავლებლები.
 • სწრაფი შედეგი უმოკლეს ვადაში.
 • თქვენ აქ დაგხვდებათ კეთილგანწყობილი და შემოქმედებითი გარემო.

რუსული ენის კურსი მოიცავს შემდეგ დონეებს:

 • Базовый уровень
 • средний уровень
 • Высший уровень

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი ასაკის მსურველისათვის, დაფუძნებულია ეფექტური კომუნიკაციისა და მეტყველების უნარ - ჩვევების გამომუშავებაზე. მოიცავს გრამატიკისა და ლექსიკის სინთეზს, ტექსტების განხილვას, დიალოგებს, ვიდეო და აუდიო მასალების მოსმენას და ანალიზს. კურსის გავლის შემდეგ ჩამოგიყალიბდებათ რუსულ ენაზე მეტყველების და წერის უნარ-ჩვევები. მასწავლებლად მოწვეული არიან რუსული ენის ფილოლოგები, რომელთაც გააჩნიათ პედაგოგიური მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება, მაღალი პასუხისმგებლობა, გამოირჩევიან მოსწავლეების მიმართ მეგობრული და გულისხმიერი დამოკიდებულებით. კურსის დაწყებამდე ყველა მსმენელი გაივლის სავალდებულო ტესტირებას, ჯგუფებში გადანაწილება მოხდება ტეტირების საფუძველზე.

იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი არ შეწყვეტს სწავლას, ფასდაკლება გაგრძელდება მთელი სწავლის განმავლობაში (სწავლის შეწყვეტამდე.)

სასურველი დროის და დღეების არჩევა მოხდება თქვენთან შეთანხმებით.

მისამართი: ქ. თბილისი, პეკინის 44 3 სართული(მე - 3 სართული galaxy ის მოპირდაპირე მხარეს)

ტელ: 557 937 137; 598 93 54 14; 570 10 74 11.

ელ - ფოსტა: efsefs1@yahoo.com

ვებ - გვერდი: http://www.efs.ge/

წყარო: Knowledge is Power