საზოგადოება | თბილისი

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია

პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია
პროფესიულ პროგრამებზე რეგისტრაცია

პროფესიულ პროგრამებზე სწავლის მსურველთა რეგისტრაცია დაიწყო.

აპლიკანტთა რეგისტრაცია მიმდინარეობს პროფესიულ სასწავლებლებში, საინფორმაციო ცენტრებსა და საგანმანათლებლო რესურსცენტრებში.

რეგისტრაციის დასრულების შემდეგ დარეგისტრირებულმა აპლიკანტმა საწყის საფეხურზე დაფინანსების მოსაპოვებლად უნდა გაიაროს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ ორგანიზებული პროფესიული ტესტირება. ტესტირების მიზანია გამოავლინოს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლის მსურველთა უნარები და შესაძლებლობები.

ტესტის ნიმუშები იხილეთ ვებ გვერდზე www.naec.ge

წყარო: განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა (EMIS)

ვიდეო