საზოგადოება | იმერეთი

საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა

იმერეთის რეგიონში მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის მოსამზადებელი სამუშაოები იწყება.

წყარო: საქართველოს მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა 2014