საზოგადოება | საქართველო

ხარება ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა

საქართველოს ყველა მართლმადიდებლურ ტაძარში, ერთ-ერთ უდიდეს საუფლო დღესასწაული, ხარება ყოვლადწმიდისა ღმრთისმშობელისა აღინიშნება

ტროპარი: დღეს ცხორებისა ჩუენისა თავი არს, და საუკუნითგან დაფარულისა მის საიდუმლოჲსა გამოცხადებაჲ, რამეთუ ძე ღმრთისაჲ ძედ ქალწულის იწოდების, და გაბრიელ ახარებს მადლსა მას, რომელსა ჩუენცა ჴმამაღლად უღაღადოთ: გიხაროდენ, მიმადლებულო, უფალი შენ თანა.

ფოტო

ვიდეო