საზოგადოება | საზღვარგარეთ

კონფერენცია 'თანამედროვე შეხედულებები მეცნიერების მომავალთან დაკავშირებით'

ქ. უფაში (რუსეთის ფედერაცია) ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია 'თანამედროვე შეხედულებები მეცნიერების მომავალთან დაკავშირებით'. თეზისების წარდგენის ბოლო ვადაა 10.04.14. კონფერენციის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ: http://aeterna-ufa.ru/

წყარო საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი