საზოგადოება | თბილისი

'ლექციათა კურსი ფსიქოლოგიაში'

დავითიანის ფსიქოლოგიის კომიტეტი - 'ლექციათა კურსი ფსიქოლოგიაში'
დავითიანის ფსიქოლოგიის კომიტეტი - 'ლექციათა კურსი ფსიქოლოგიაში'

ახალგაზრდული მოძრაობა დავითიანის ფსიქოლოგიის კომიტეტი "დაუკავშირდი ფსიქოლოგიას" ორგანიზებას უწევს "ლექციათა კურსს ფსიქოლოგიაში". ჯამში 10 ლექცია , ყოველ ლექციაზე სხვადასხვა თემა და სხვადასხვა სპეციალისტები. ღირებულება სტუდენტებისტის 30 ლარი. ხანგძლივობა 2საათი.

თემები:

  • წატმატების ფსიქოლოგია
  • ბავშვთა ფსიქოლოგია
  • ოჯახის ფსიქოთერაპია
  • ადიქცია
  • ფსიქოთერაპია
  • არტ თერაპია
  • ნლპ
  • ბიჰევიორიზმი
  • კრიმინალური ფსიქოლოგია
  • ბიზნეს ფსიქოლოგია

წყარო:დაუკავშირდი ფსიქოლოგიას

ფოტო

დავითიანის ფსიქოლოგიის კომიტეტი - 'ლექციათა კურსი ფსიქოლოგიაში'
დავითიანის ფსიქოლოგიის კომიტეტი - 'ლექციათა კურსი ფსიქოლოგიაში'