საზოგადოება | თბილისი

კონფერენცია 'ქართულის სწავლება ეთნიკური უმცირესობების და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთათვის'

საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში კონფერენცია გაიხსნება.

თემაზე: "ქართული სალიტერატურო ენის სწავლება საქართველოს ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლებისა და სხვა ქვეყნების მოქალაქეთათვის: შედეგები, პრობლემები, პერსპექტივები".

მისამართი: ჭავჭავაძის №53, საკონტაქტო ნომერი 595508351

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო