საზოგადოება | თბილისი

დევნილთა დამატებითი სავალდებულო რეგისტრაცია იწყება

დევნილთა რეგისტრაცია იწყება
დევნილთა რეგისტრაცია იწყება

იწყება დევნილთა დამატებითი სავალდებულო რეგისტრაცია. იმ დევნილებმა, რომლებმაც რეგისტრაციის გავლა ძირითად ვადაში (01.08.13 – 27.12.13) ვერ მოახერხეს, დევნილთა სამინისტროს უნდა მომართონ მისამართზე: ქ. თბილისი, თამარაშვილის 15ა.

იმ დევნილებს, რომლების სამინისტროში მოსვლას ვერ ახერხებენ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, მათ ადგილზე მიაკითხავს სპეციალური ჯგუფი  რეგისტაციის გასავლელად. ამისათვის მათ უნდა დარეკონ სამინისტროს ცხელი ხაზის ნომერზე - 2 43 11 00.

რეგისტრაციის გასავლელად დევნილმა თან უნდა იქონიოს:

  • დევნილის მოწმობა;
  • პირადობის მოწმობა ან დაბადების მოწმობა;

რეგისტრაციისთვის დაქორწინებული წყვილი წარმოადგენს შემდეგ დამადასტურებელ საბუთებს:

  • ბავშვების დაბადებისა და ქორწინების მოწმობა;

ნებისმიერი 21 წელს ზემოთ მყოფი პირი, რომელიც ცხოვრობს ცალკე და წარმოადგენს ამონაწერს საჯარო რეესტრიდან ან ბინის მეპატრონის თანხმობას, დარეგისტრირდება ცალკე.

6 წლამდე ასაკის ბავშვების მოყვანა რეგისტრაციის გასავლელად არ არის აუცილებელი.

რეგისტრაციის გავლა სავალდებულოა ყველა დევნილისთვის, რათა მათ დევნილის სტატუსი არ შეუჩერდეთ.

დევნილებს რეგისტრაციისთვის  ჩაწერა შეეძლებათ სამინისტროს ცხელი ხაზის საშუალებით  ნომერზე - 2 43 11 00.

წყარო: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

ფოტო

დევნილთა რეგისტრაცია იწყება
დევნილთა რეგისტრაცია იწყება