საზოგადოება | თბილისი

ბიოლის ფონდის საჯარო დისკუასია

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიურო საჯარო დისკუასიას გამართავს.

თემა: ქალაქგანვითარების მწვანე განზომილება.

წყარო: PIA - საინფორმაციო სააგენტო